Veřejný přístup | Přihlásit   
Město Moravská Třebová
Program 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová
konané dne: Feb 13, 2023 v 16:00 - 19:00
v místě: Zasedací místnost
link link

Audio záznam: url odkaz


1. Program zasedání zastupitelstva města    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_01_Pavel Charvát_Program zasedání zastupitelstva města_A.pdf ]

2. Volba členů volební a návrhové komise a ověřovatelů zápisu    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Bez tisku

3. Podněty a připomínky občanů    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Bez tisku

4. Informace o plnění usnesení zastupitelstva města    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_02_Pavel Charvát_Informace o plnění usnesení zastupitelstva města_A.pdf ]

5. Zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.02.2023    
Předkladatel: PaedDr. Hana Horská
Zpracovatel: PaedDr. Hana Horská
Tisk: [ Tisk_03_PaedDr. Hana Horská_Zápis z jednání finančního výboru ze dne 06.02.2023_A.pdf ]
Přílohy:

6. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 01.02.2023    
Předkladatel: Ing. Martin Bárta
Zpracovatel: Ing. Martin Bárta
Tisk: [ Tisk_04_Ing. Martin Bárta_Zápis z jednání KV.pdf ]
Přílohy:

7. Studie územního rozvoje výrobního areálu firmy Kayser MT    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_05_Pavel Charvát_Studie územního rozvoje výrobního areálu firmy Kayser MT_A.pdf ]
Přílohy:

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu    
Předkladatel: Václav Dokoupil
Zpracovatel: Petra Zábranová
Tisk: [ Tisk_06_Václav Dokoupil_Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu_A.pdf ]
Přílohy:

9. Dodatek č. 1 k VP č. 1/2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Petra Zábranová
Tisk: [ Tisk_07_Pavel Charvát_Dodatek č. 1 k VP č. 1_2012, Jednací řád Zastupitelstva města Moravská Třebová_A.pdf ]
Přílohy:

10. Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_08_Pavel Charvát_Volba člena kontrolního výboru zastupitelstva města_A.pdf ]

11. Odměny občanům jako členům komisí za rok 2022 - oprava    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_09_Pavel Charvát_Odměny občanům jako členům komisí za rok 2022 - oprava_A.pdf ]
Přílohy:

12. Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_10_Pavel Charvát_Změna výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města_A.pdf ]

13. Převod hřbitovního kostela Povýšení sv. Kříže    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Tisk: [ Tisk_11_Pavel Charvát_Převod hřbitovního kostela Povýšení sv. Kříže_A.pdf ]
Přílohy:

14. Rozpočtové opatření č. 08/2022 rozpočtu města    
Předkladatel: Miloš Mička
Zpracovatel: Dana Buriánková
Tisk: [ Tisk_12_Miloš Mička_Rozpočtové opatření č. 08_2022 rozpočtu města_A.pdf ]

15. Krůček Moravská Třebová - žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci    
Předkladatel: Miloš Mička
Zpracovatel: Dana Buriánková
Tisk: [ Tisk_13_Miloš Mička_Krůček Moravská Třebová - žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci_A.pdf ]
Přílohy:

16. Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska – změna usnesení    
Předkladatel: Miloš Mička
Zpracovatel: Dana Buriánková
Tisk: [ Tisk_14_Miloš Mička_Vklad majetku města do svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska – změna usnesení_A.pdf ]

17. Prodej pozemku parc. č. 1739/48, ul. Brněnská    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_15_Pavel Charvát_Prodej pozemku parc. č. 1739_48, ul. Brněnská.pdf ]
Přílohy:

18. Prodej pozemku parc. č. 2258, ul. Olomoucká    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_16_Pavel Charvát_Prodej pozemku parc. č. 2258, ul. Olomoucká.pdf ]
Přílohy:

19. Prodej částí pozemků parc. č. 3922/2, 3922/2 a 3922/2, Boršov    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_17_Pavel Charvát_Prodej částí pozemků parc. č. 3922_2, 3922_2 a 3922_2, Boršov.pdf ]
Přílohy:

20. Prodej pozemků parc. č. 582/1, 3808/47 3808/48, Boršov    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_18_Pavel Charvát_Prodej pozemků parc. č. 582_1, 3808_47 3808_48, Boršov.pdf ]
Přílohy:

21. Prodej pozemku parc. č. st. 339, Boršov    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_19_Pavel Charvát_Prodej pozemku parc. č. st. 339, Boršov.pdf ]
Přílohy:

22. Výkup pozemku parc. č. 1193/24, ul. Nová    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_20_Pavel Charvát_Výkup pozemku parc. č. 1193_24, ul. Nová.pdf ]
Přílohy:

23. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSM    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Jana Fabianová
Tisk: [ Tisk_21_Pavel Charvát_Bezúplatný převod pozemků od ÚZSM.pdf ]
Přílohy:

24. Návrh na zrušení nařízení „Zhasínaní veřejného osvětlení o době od 00:00 do 04:00“    
Předkladatel: Ing. Martin Bárta
Zpracovatel: Ing. Martin Bárta
Tisk: [ Tisk_22_Ing. Martin Bárta_Návrh na zrušení nařízení Zhasínaní VO.pdf ]
Přílohy:

25. Návrh na zrušení bezplatných parkovacích karet členům rady města Moravská Třebová    
Předkladatel: Ing. Martin Bárta
Zpracovatel: Ing. Martin Bárta
Tisk: [ Tisk_23_Ing. Martin Bárta_Návrh na zrušení bezplatných parkovacích karet.pdf ]
Přílohy:

26. Různé    
Předkladatel: Pavel Charvát
Zpracovatel: Tereza Sísová
Bez tisku